Son Dakika Yeni
 • 23:06 Şevki Yılmaz'dan Kritik uyarılar Şevki Yılmaz uyardı: 'Sandık hezimeti yaşamak istemiyorsanız kararlarınızı gözden geçirin. ...
 • 18:21 Yunanlar Camii hedef aldılar AYASOFYA'DA KURAN OKUNMASINA HİDDETLENEN YUNAN IRKÇILARI BATI TRAKYA'DAKİ CAMİLERİ HEDEF ALDI...
 • 12:53 Willi Ott'un, nişanlısı da Müslüman oldu Ott, “Nişanlımın da İslam’a geçmesinden son derece memnun oldum. İkimiz de Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz. Mutluyuz” diye konuştu. Federasyondan hiçbir yetkilinin nikah nedeniyle kendisini tebrik etmediğini ifade eden Ott,“İslam dinini seçtik diye kimse bizi tebrik etmedi. Avusturya MMA Dövüş Federasyonu maalesef beni kutlamadı. Sadece federasyondan Bülent Sağlam Bey tebrik etti. Federasyona karşı kırıldığımı ifade etmek isterim” diye konuştu....
 • 06:07 Beşşar Esad, Tablo Satın aldı Suriye’de rejim içi iktidar savaşları: Beşar Esad’ın eşine 27 milyon euroluk tablo aldığı “içeriden” sızdırıldı. Le Monde’da yayımlanan Jean Pierre Filiu imzalı habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad eşine 27 milyon euro değerinde bir tablo armağan etti. Bu durum, Esad ailesi içinde önemli siyasi tartışmalar yarattı. Haberin özetini paylaşıyoruz:...
 • 01:27 Netanyahu'ya soğuk duş İsrailli tarihçi Pappe, Mavi Marmara olayının yıl dönümünün insanlara dayanışmanın önemini hatırlattığını belirterek "Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve ABD'nin bölge için planları işe yaramayacak." dedi....
 • 17:40 Cumhuriyet Gazetesi ve yalan Dikkat ettiniz mi? Yalan ve Algının merkezi Cumhuriyet Gazetesi, İFTİRA, YALAN, Haberden dolayı, Gazetede yayınlanan tekzipten dolayı gazetenin sayfasında yer kalmamış. Cumhuriyet Gazetesi yalan haberlerin bedelini ilk sayfadan ödedi! Sık sık yalan haberlerle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engelleyemiyor. Bugün Cumhuriyet’in birinci sayfasında 3 tane tekzip yazısı yer aldı....
 • 11:46 Diyanet'ten Uyarı Geldi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dijital ortama açtığı “Aile Hayatımız” kitabında, kadınlarla erkeklerin el ele halay çekip horon tepmelerinin sakıncalarına değinildi....
 • 13:23 Fetö, Fetih Suresini şikayet etti Hainlikleri bitmiyor! Fetih Suresi'nden rahatsız olan FETÖ'cü Abdullah Bozkurt Türkiye'yi şikayet etti! FETÖ firarisi Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasını Batı’ya şikayet etti. Bozkurt, Twitter hesabından İngilizce olarak Batı’ya seslendi....

MÜSLÜMANIN İNANÇ ESASLARI (AKİDESİ)

MÜSLÜMANIN İNANÇ ESASLARI (AKİDESİ)
Mehmet Emin Can

Biz Kur’an ve Sünnet ışığında sahih akidenin nasıl olması gerektiğini kısa ve özlü bir şekilde yazacağız. Bizim akidemizi İslamın ana caddesini oluşturan 1450 yıllık islam tarihinde bu ümmetin çoğunluğunun üzerinde icma ettiği ve günümüze kadar yaşayıp yaşattığı Ehl-i Sünnet itikadıdır.

MÜSLÜMANIN İNANÇ ESASLARI (AKİDESİ)

Dinin temel hüküm ve prensiplerini özlü bir şekilde anlatan kaide ve düsturlar. Akaid kelimesi inanç anlamına gelen "Akide" kelimesinin çoğul şeklidir. Kesin olarak inanılan şey, iman ve anlayış şekli demektir. Akaid; ibadeti değil, inancı; yani ameli değil, imanı esas alan İslami kaide ve hükümlerin tümüdür. Kısaca akaid, Kur'an ve Sünnet ışığında İslam Dini'nin iman esaslarından sistemli bir şekilde bahseden düsturlardır.Bunların bir kısmına inanmak bir kısmını ise red etmek olmaz

Her kim din ile ilgili herhangi bir hususta Hz.Muhammed (sav) getirdiğinden başkası ile hükmetmeye kalkışır, bunun da güzel bir iş olduğunu zanneder; böylelikle Hz.Muhammedin (sav) getirdikleri ile ona muhalif olan şeyleri birbiriyle uyuşturmakta olduğunu iddia ederse şüphesiz o kimsenin bu söylenen olumsuz hükümlerden bir payı vardır. 
Buna gerek yoktur. Çünkü Hz.Muhammedin (sav) getirdikleri yeterlidir ve eksiksizdir. Ne kadar hak varsa onun kapsamına girmektedir. 
Ancak bu hakka müntesip olanların birçoğu kusurlu hareket etmişlerdir. Hz.Muhammed (sav) kelami, itikadi hususların, ibadet ile ilgili hallerin, yönetim ve siyaset ile ilgili hükümlerin bir çoğunu bilmemektedirler. Yahut ta kendi zanları ve başkalarını taklid etmeleri sebebiyle Allah raslünün getirdiği şeriate, o şeriatten olmayan şeyleri nisbet ettiler ve gerçekte şeriatın kendisinden olan bir çok şeyi de şeriatın dışına çıkardılar.
Bunların cahilliklerinin, sapıklıklarının ve yetersizliklerinin sebebi ile ötekilerinin haksızlıkları, cahillikleri ve münafıklıkları dolayısıyla, münafıklık çoğalmış ve risalet bilgisinin pek çoğu ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Tarihte olduğu gibi günümüzde de  akide konusunda  bir çok sapmalar yaşanmakta ve sahih akideyi bozmak onun yerine yanlış akide ikame etmeye çalışan bazı zavallılar türemişlerdir. Dini konularda ciddi bilgisi olmayan bu toplumun sahih akidesini bozmak için delilsiz Kur’an ve sünnete rağmen kendi heva , heves ve zanları ile yeni batıl akideler oluşturmaya çalışmaktalar.

Biz Kur’an ve Sünnet ışığında sahih akidenin nasıl olması gerektiğini kısa ve özlü bir şekilde yazacağız.  Bizim akidemizi İslamın ana caddesini oluşturan 1450 yıllık islam tarihinde bu ümmetin  çoğunluğunun üzerinde icma ettiği ve günümüze kadar yaşayıp yaşattığı Ehl-i Sünnet itikadıdır. Amelde ise biz İmam Azamın, İmam Malikin, İmam Şafıi'nin, İmam Ahmed b. Hanbelin disipline ettiği kendilerinin ve talebelerinin (mezhep içi imamlarının) oluşturduğu adına Hanefi mezhebi,Maliki mezhebi Şafıi mezhebi ve Hanbeli mezhebi denilen mezheblere mensubuz.. Bizlerin inancı kısaca:

 Allah vardır, varlığı kendinden olup kimseye muhtaç değildir, ezeli ve ebedidir.  Kainat bütün nesne ve olaylarıyla yaratılmıştır, tek yaratıcısı Allah’tır.  Allah birdir, yegane tapılacak varlık O’dur; hiçbir şeye benzemez; cisimlere has zaman, mekan ve benzeri kategorilere, durumlara bağımlılıktan ve her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah diridir, bilendir, irade edendir, güç yetirendir, işitendir, görendir, yaratandır, kelam sahibidir; O, bütün kemal ifade eden sıfatlarla vasıflanmıştır. Peygamberlerin Allah tarafından seçilip gönderildiğine, onlarında bir insan ve kul  olduğuna, yaratıldığına Allahın ortakları olmadığına, İlk peygamberin Hz.Adem (asm) ve son peygamberin Hz.Muhammed (sav) olduğuna peygamberlerin günahsız (Masum) olduklarına  onların dışında kimsenin masum olmadığına itikad ediyoruz. Meleklerin varlığını nurdan yaratıldıklarına akıl sahibi olmakla beraber iradelerinin olmadığına dört büyük meleğe, kiramen katibin meleklerine, Münkir ve Nekir meleklerine ve diğer tüm meleklerin varlığına da itikad ediyoruz.Kitapların tümünün Allah tarafından gönderildiğine Allah’ın kelamı olduklarına eksiksiz ve tam olduklarına dört büyük kitaba ve suhuflara son kitabın Kur’an olduğuna Kur’anın hükmünün kıyamete kadar değişmeden devam edeceğine bundan sonrada kitap gelmeyeceğine iman ediyoruz. Kaza ve Kadere kişi kendi filini yaratamayacağına kişi bir amel işlerse Allah onu onun için yaratacağına her insan yaptığından mesul olduğuna iman ediyoruz. Ahirete yani öldükten sonra dirilmeye sonrada hesap gününe de kesin bir şekilde iman ediyoruz

Bizler yer yüzünde hükmün Allah’a ait olduğuna, Şirk,Tağut,Küfür kavramlarınıda Ehl-i sünent ulemasının anladığı şekilde kabul ederiz.
Kur'an-ın tek değil ana kaynak olduğuna, Sünnetin dinde hüccet olduğuna, yine  Edille-i Şeriyenin dört olduğuna (Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas) Hadislerin tümden veya tevattüre ulaşmış hadislerin inkarının küfür olduğuna, Ehed hadislerin de itikadde kullanılabileceğine itikat ediyoruz.Zayıf hadislerin de ibadetin ve amellerin faziletinde kullanılacağına inanıyoruz.
Tasavvufun hakikatına, Şuan yaşanılan müntesibi olan dört büyük ameli mezheplere ve müntesibi kalmamış (Zahirilik gibi) diğer ameli mezhepleride kabul ediyoruz. 
Akidede Şefaati,Kabir (Berzah) hayatını, Hz.İsanın ölmediğini kıyamette geri geleceğine, Mehdinin zuhuruna, Kıyametin küçük ve büyük alametlerinin olduğuna, Cennet ve Cehennemin şimdi var olduğuna ve ebedi olduklarına, Ruyetullaha (Yani cennete Allahın görüleceğine),Büyük günah işleyenlerin cehenneme gittikten sonra Cennete gideceklerine yani onların mümin olduğuna, Allah(cc) zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna,Evliyanın kerametinin hak olduğuna, Mucizenin varlığına, Hz.Ebubekirin en üstün ve diğer üç halifenin sırasına göre üstünlüğüne, Sehabenin adaletine, Ehl-i beytin herkes tarafından sevilmesi gerektiğine, Mehdinin geleceğine İtikad ediyoruz. 

Selam ve Dua ile

Yorumlar


Yorumlar

 • Martha Uğuz

  Martha Uğuz -

  2020-05-12 22:57:55

  Kaleminize,kelamınıza sağlık hocam. Rabbim bizleri hak yoldan ayırmasın🙏🏻

 • sevim sayın

  sevim sayın -

  2020-05-11 14:33:35

  sayın hocam her zaman bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için teşékürler. emeğinize sağlik