Son Dakika Yeni
  • 20:21 Alman gazetesi FETÖ için uyardı Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde, ülkede kök salmaya başlayan ve tehlikeli hale gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "karanlık yapısı" ile ilgili uyarıda bulunuldu. Alman avukat Christian Rumpf, FETÖ'nün İlluminati tarikatından daha tehlikeli olduğunu söyledi....
  • 16:50 Türkiye'nin savaş gücü Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz." dedi....
  • 21:44 Nükleer anlaşmaya varıldı BM, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın (TPNW) yürürlüğe girdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyledi. Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı....
  • 14:43 Müslüman olmama tepkiler Salim Öztoksoy, Ben 37 yaşımda Müslüman oldum. O yaşıma kadar üç ayrı dilde yüzlerce kitap okumuş olmama rağmen bir kere olsun Kur'an'ı okumayı akıl edememiştim. Ve Rabbim bana İslam karşıtı kitap okurken iman etmemi nasip etti. Ayette yazdığı gibi, "...kimseyi hor görmeyin belki Allah onlara hidayet nasip eder de onlar sizden daha iyi Müslümanlar olurlar... Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi belki biz onlardan daha azgın olurduk."...
  • 02:54 Mekanın cennet olsun Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti....
  • 18:28 9 milyon insan pandemi nedeniyle borçlandı İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldı. Konuyu değerlendiren ONS Analisti Vassilev, ülkede hane halkları arasındaki gelir farkının büyümeye devam ettiğini belirtti....
  • 18:14 Pakistan, BM'den yardım istedi Pakistan, 2019’dan beri Hindistan’da tutuklu bulunan ve sağlık problemleriyle mücadele veren Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi lideri Yasin Malik’in serbest bırakılması için Antonio Guterres’in girişimlerde bulunması talebinde bulundu....
  • 12:54 Bolivya'dan İsrail'e tepki Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca, yayımladığı Filistin'e destek mesajında, "Siyonist rejimin sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçlar unutulmamalı, aksine emsal teşkil edecek şekilde yargılanmalıdır." dedi....

KUR'ANA ATILAN İFTİRA, TARİHSELCİLİK ANLAYIŞI

KUR'ANA ATILAN İFTİRA, TARİHSELCİLİK ANLAYIŞI
Nejdet Demirel

Dinin tarihsel perspektiften ele alınıp, Kuran hükümlerinin belli zaman için bağlayıcılığı vardır iddiası, İslami terminolojide aklın putlaştırılıp dine topyekün savaş açılmasının farklı bir fraksiyonudur.

YAZININ SESLİ ANLATIMI 

Tarihselcilik inancı hayatın merkezine aklı koyarak dünya tasavvurunu aklın emrine veren bir inanç türüdür de denebilir. Sosyolojik olarak tarihselcilik rönesans ile beraber batıda özellikle kilise ve din adamlarına karşı başlatılan “Aydınlanma Akımı” zemininde bir tepki olarak doğmuştur. Bilim ve akılla çelişen Hristiyan ilahiyatı, bu kısır döngüden kurtarılmak için bir ara yol bulunması gerekiyordu. Tarihselcilik bir anlamda İncil'in durağan halden kurtarılması için sistematik bir hale getirilerek, İncil'de bulunan hükümler bu düşünce doğrultusunda şekillendirildi. Halktan kopuk erimeye yüz tutmuş Hristiyan din öğretisi, akla uygun bilime ters düşmeyecek bir rotaya sokularak yeni çıkarımlar yapıldı.Tarihselcilik okumaları bu proje dahilinde İncil'in pratik hayata uygun bir hale dönüştürülme çalışmaları için dayanak teşkil etti.

Tarihselcilik anlayışı, kökleri Yunan mitolojisine kadar uzanan ve batıda kabul görmüş Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger ve Gadamer gibi düşünürler tarafından sistematize edilerek geliştirilmiştir. Hristiyanlığın farklı bir yorumu olarak ortaya çıkan "Protestanlık" İncil metinlerine tarihselcilik vurgusu yapılarak oluşturulmuştur. Mukaddes kitap diye isimlendirilen Tevrat ve İncil tahrif edilirken kullanılan en büyük argüman tarihselcilik okumaları olmuştur. Yahudilik ve Hristiyanlığı dönüştüren batılı devletler, aynı oyunu Kur-an metinleri içinde öngörmüş ve bu doğrultuda devasal finans kaynakları devreye sokularak İslamın tahrif ve dönüştürme çalışmalarına destek olunmaya çalışılmıştır.

Tarihselcilik akımının İslam dünyasına yansımasına bakıldığında, manzara şu şekilde ceriyan etmiştir:
Kendini aydın diye tanımlayan küçük bir azınlık, aklı merkeze koyarak İslâmın değerlerini batı toplumuna onaylatma, şirin gösterme ve sevdirme gibi gaflete düşmekten bir türlü kendini kurtaramamıştır. "Akıl Kuran'ın hükümlerini onay ve red haline dönüştürülerek, İslamın hükümleri tartışmaya açılmış ve vahiy aklın gerisine itilmiştir."

Aktüel olarak Kuran-ı tarihselcilik bakış açısıyla yorumlama çabası, Müslümanlara ait olmayan ve İslam ilim havzasında kendine yer edinememiş batıl bir düşüncedir. Bu anlayış üzülerek belirtmek gerekirse, binbir fırıldak çevrilerek gündemimize taşınmıştır. Bu sapkın inanç türünü savunan çevreler tarihselciliğin bir disiplin haline getirilişi ve arkasındaki üst akıl diyeceğimiz yapı gözlerden kaçırılarak, tarihselcilik akımının gerçek mahiyeti gizlenmeye çalışılmıştır. 

Felsefik akımlardan beslenen  tarihselcilik olgusu, İslamı protestanlaştırmak adımının önemli aparatı olmuştur. Osmanlı'nın çöküşü ile beraber, İslamı dönüştürme çalışmaları hız kazanmıştır. Organize bir şekilde İslama saldıran mihraklar, ilk olarak Allah Rasülünden sadır olan hadisler inkar ederek işe başlanmıştır. Sonrasında ise toplumla İslamın bağını koparmak amaçlı projeler sahneye konmuştur. Dinin kitlelere ulaşması için mücadele verip gayret sarf eden âlimler, türlü iftiralarla hedef haline getirilerek kurgulanan oyun adım adım zihinlere kazınmıştır.

Şer güçlerin, İslamı tahrif etme çalışmaları hiç bir zaman durmadı. Bir plan dahilinde hareket eden bu güçler, tarihselcilik anlayışı ile şunu hedeflediler; İslam dini çelişkili bir mecraya sokularak toplumla irtibatı koparılacak ve "Kuranın mesajı anlamsızlaştırılıp belli bir zamana hapsedilerek, cihatsız, ruhsuz tamamen ahlak değerlerine indirgenmiş bir İslam tasavvuru oluşturulmak istenmektedir.

Toparlayacak olursak:
"Dinin tarihsel perspektiften ele alınıp, Kuran hükümlerinin belli zaman için bağlayıcılığı vardır iddiası, İslami terminolojide aklın putlaştırılıp dine topyekün savaş açılmasının farklı bir fraksiyonudur." Aynı yumurta ikizi sayılan Hadis İnkarcılığı ve tarihselcilik anlayışına sahip çevreler, aklı mutlaklaştırarak İslamın kırmızı çizgisi sayılan temel hükümleri tartışmaya açması ve Müslümanları inançlarında şüpheye düşürülmesi, İslama yapılmış en büyük ihanetlerden biri olmuştur.

Tarihte yaşanmış bir çok hadise bize şunu tecrübe ettirmiştir : Dini aidiyeti gevşetilmiş toplumlar manipüle edilip yönlendirilmeye daha elverişli kitleler olmaya meyillidirler. İslama örtülü bir savaş açan batılı ülkelerin tamda istediği bu desek yeridir. İçeride bilerek veya bilmeyerek bu hain plana alet olan birçok ilahiyat hocasının olduğunu söylememiz gerekir. 

Tarihselciliği bir ilke olarak benimseyenler şu sorulara muhatap olmaktan kaçamazlar. 

(a) İslamın Namaz, Oruç ve Hac gibi ibadet ritüellerini tarihselcilik bağlamında nerede konumlandırıyorsunuz.?
(b) Dinin hükümleri tamamlanmıştır olgusunu nasıl ele alıyorsunuz.?
(c) Tarihselciliğin temel işlevi olan aklın sınırını kim belirleyecek ve birbirinden çok farklı bakış açısına sahip olan hangi akıl baz alınarak doğrunun tespiti yapılacak.?
(d) Tarihselciliği delillendirmeye çalışırken İslam havzasından değil de, batı normlarında felsefik çalışma yapan ve İslama düşman olan çevrelerin eserleri niçin sizin temel kaynağınız olmuştur.?
(e) En büyük destekçileriniz arasında neden? islamla sorunlu batılı devlet ve sivil toplum örgütleri ön plana çıkmaktadır.?
(f) Kuranın hükümleri indiği dönem insanına hitap ediyor, günümüze hitap etmiyor diye idda edilmesi, Peygamber ve risalet görevi geçersiz bir hâle getirilmiş olunmuyor mu.?

Kuranın hükümleri normal birinin sözüymüş gibi tartışanlar, bana hep şu hadisi hatırlatmıştır.
"Yakın bir gelecekte birtakım fitneler zuhur edecek. O zamanda kişi, mü’min olarak sabahlıyacak kâfir olarak geceleyecektir. Mü’min olarak geceleyenler ise kâfir olarak uyanacaktır. Kişi inancını az bir menfaat karşılığında satacaktır.”
(Tabarani, İbni Mace, imam Nevevi)

Yüce Allah'ın mesajının kıyamete kadar tüm insanlığa hitap ettiğine dair bazı ayetlerden örnekler :

''Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler."
(Sebe, 28)
''İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu.'' 
(En'âm, 19)
"Seni alemlere rahmet olman dışında göndermedik.''
(Enbiya, 107)
Deki: ''Ey insanlar! gerçekten ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın resulüyüm."
(Araf, 158)

"RABBİM BİZLERİ BU SAPIKLARIN ŞERRİNDEN KORUSUN."

Selam ve Duayla 
Nejdet Demirel 

 

Yorumlar


MUHSİN YAZICIOĞLU\'NU KİM ÖLDÜRDÜ?

  -    03 January 2021

ERDOĞAN\'IN LİDERLİĞİ

  -    20 December 2020

EVLİ ÇİFTLER NEDEN BOŞANIYOR

  -    22 November 2020

DOLAR NEDEN ARTIYOR?

  -    07 November 2020
Yazarın Diğer Makaleleri