Son Dakika Yeni
  • 18:39 Biz kimin medyasıyız, dostlar! Sözcü yayınlarına bakıyorum.. Alenen, resmen savaş istiyorlar.. Ege'de savaş çıksın.. Hesapları.. O zaman Erdoğan gider....
  • 18:30 Türk sınırına dev haç yerleştirildi Yunan-Türk sınırına dev haç yerleştirildi | Azınlıkça...
  • 12:25 Yeni yasa, AB'nin Birleşik Krallığı parçalamasını engelleyecek İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın, AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu söyledi....
  • 12:16 Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar Tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor....
  • 12:08 İsrail ile BAE ilişkilerinin dostane kalacağına dair garanti yok Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'de, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi endişeye yol açtı....
  • 21:35 AB, Saf değiliz Michel, "Avrupa'nın oyun alanı değil oyuncu olması gerekiyor. Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz." diye konuştu....
  • 21:25 Marib'de bir bölge Husilerden kurtarıldı Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib ilinde önemli bir bölgenin İran destekli Husilerden kurtarıldığını duyurdu....
  • 08:57 Ebu Rami, Kovid-19'dan öldü Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in dayısı Muhammed Mahluf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü başkent Şam’daki hastanelerden birinde 88 yaşında hayatını kaybetti....

İSLAMDA KADININ YERİ

İSLAMDA KADININ YERİ
Mehmet Emin Can

Hz. Peygamber (s.a.v)

 SORU: İslam'a göre kadının toplumdaki yeri nedir?
CEVAP: Kadın toplumun yarısıdır. Bunu bütün akıllar anlar, bu gerçek bir vakıadır. Kur'an'a göz attığımızda, kadına mümtaz bir şahsiyet verdiğini görürüz.
Hz. Peygamber (s.a.v) "Kadınlar erkeklerin öz kardeşleridirler" buyurmuştur. Bu hadis de Kur'an'dan kaynaklanmaktadır. Zira birçok ayet erkek ve kadınların hukukta eşit olduklarım bildiriyorlar. İnsanlığın babası olan Adem hakkında şöyle buyuruyor:
Ey Adem! Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin. Orda kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz. (Bakara/35)
Yine Kur'an kadın ve erkek hakkında şöyle buyurmaktadır:
Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli haklan vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. (Bakara/228)
Bu üstünlük ise erkeğin reisliğinden ibarettir. Yine Kur'an şöyle buyuruyor:
Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara bir pay vardır. (Nisa/7)
Bunun üzerine rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki) "Ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz içinizden, çalışan hiç bir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım." (Al-i İmran/195)
Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar varya: İşte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. (Ahzab/35)

Kur'an'ın kadına verdiği değer en uzun suresinin birisine Nisa (yani kadın) suresi adının verilmesinden de anlaşılıyor, ki surede kadın bahse konu olmuştur. Yine Kur'an'ın bir suresinin adı da Mücadele ismini almıştır, ki bir kadının Peygamberle olan diyalogundan bahsediyor:
Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir, çünkü Allah işitendir, bilendir? (Mücadele/l)
Hikmetli Kur'an bize haber veriyor ki kadın dini ve içtimai ahlakla ahlâklandığı zaman yücelir ve yükselir. Tahrim suresinde Peygamber efendimizin hanımlarına şöyle bir hitap tevcih ediliyor:

Eğer o sizi boşarsa rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. (Tahrim/5)
Kur'an bize numunelik kadınları arzederek onlar için yüksek bir şeref ve devamlı bir anış meydana getirerek şöyle buyuruyor;
Allah inananlara da Firavun'un kansını misal gösterdi. O, 'Rab-bim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!' demişti. İffetini korumuş olan îmran kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi.) Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. (Tahrim/11-12)
Kur'an birçok yerde namuslu, bakire Meryem'in temizliğinden bahsetmektedir:
Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyya, onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" der o da: "Bu, Allah tarafın-dandır. Allah, dilediğine sayısız rızık verir" derdi." (Al-i İmran/37)

Yine Kur'an anneliğin zirvesine çıkmış, biricik çocuğunu çok seven fakat rabbinin emrini dinleyerek denize bırakan Hz. Musa'nın anasından bahsederek şöyle buyuruyor:
Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vaadimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. (Kasas/188)
Bundan da anlıyoruz ki, kadının şahsiyeti, Allah'a iman etmekle, O'ndan yardım dilemekle yükselir ve pekişir ve böylelikle hadiselere karşı mukavemet kazanır.
Lakin o çocuğunu Nil nehrine salıverince, onu düşünmeğe başladı. Annelik şefkati gereği tasalandı. Ancak o rabbine dayandı. Allah'da onun kalbini pekiştirdi. Allah onun hakkında şöyle buyurmaktadır:
Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vaadimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. (Kasas/10)

Yine Kur'aln, geçmiş asırlarda kadının yüksek mevkilere geldiğine işaret ediyor. İşte Sebe melikesi (kraliçesi): O, zeka ve ileri görüşlülüğüne rağmen danışma ve nasihata önem veren biri olarak Kur'an'da geçrnektedir. Allah onun Hz. Süleyman ile olan hallerinden şöyle bahsetmektedir:
Sonra Meilike (kraliçe) dedi ki: "Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verip! (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan (size danışmadan hiç bir işi kestirip atmam." Onlar şu cevabı verdiler: "Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, zorlu savaş erbabıyız, buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün." 
(Neml/32-33)

Yorumlar